Exhibition Opening „MONUMENT GINGER SOCIETY TIRANA“

Tirana Art Lab Presents:

Exhibition Opening
„MONUMENT GINGER SOCIETY TIRANA“

Opening: Friday, 6 May, at 7 p.m
Opening dates: 6 May- 20 May, from 11 a.m – 7 p.m
Place: Qendra Sociale, Str. Hoxha Tahsin, Nr 187/1, (50 meters behind Optika Roma)

A project realized with the participation and the support of:

Klara Schilliger & Valerian Maly, Sead Kazanxhiu, Armando Qoshku, Ernard Dyli, Sembie Gishto, Alketa Ramaj, Nikolin Bujari, Denis Golgota, Ilda Ibro, Myslym Demetja, Darsel Demetja, Matilda Odobashi, Marvina Çela, Ermal Merdani, Abedin Kadhaj, Katiusha Kadhaj, Flavio Qarrt, Sokol Qafleshi, Arber Zaimi, Leart Kola, Stivi Kola, Pezana Rexha, Endri Dani, Ilir Kaso, Adela Demtja, Erilda Selaj, Ema Andrea, Romina Ruda, Rozi Malo, Amos Zaharia, Enio Hajro, Olson Lamaj, Aklervi Kadhaij

Tirana Art Lab – Centre for Contemporary Art is happy to present the project “Monument Ginger Society Tirana” conceived from Klara Schiller and Valerian Maly, the first artists in Residency Program. The Swiss artists who work and live together, realized their project during April and May in collaboration with a big group of participants from Tirana.
The project “Monument Ginger Society Tirana“ consisted in building a non-hierarchical monumental sculpture. Conceived as a participative project, the artists asked different persons to contribute in building the sculpture. The building process was a reason to bring people together and to crate space for discussion and exchange between the participants.

Whenever monuments and sculptures of heroes, political figures or religious buildings are being constructed, principally they help in building or reinforcing specific hierarchical structures. By building a monumental sculpture with the shape of the oversized Ginger, made with cheap materials like wood and newspapers, the process of monumentalization is being presented into an ironical way.

Ginger as a structure for the sculpture is not a coincidental choice for the artists. In the field of botanic, Ginger is knows as a rhizome plant that grows under the earth in a non-structured way. In philosophy Rhizome is a philosophical concept developed by Gilles Deleuze and Félix Guattari, where they take as an example the botanic rhizome in this case the Ginger as a metaphor for a 100% non-hierarchical model.

The building process of the Ginger Monument took place during the four weeks at Qendra Sociale in Tirana. Many students of the Art Academy, students of other universities, artists, activist of the civil society, ect., joined the artists during this period and became part of the working group.

Qendra Sociale is founded with the purpose to crate a space for meetings, discussions and exchange, from this point of view it was the write place to build the sculpture and to establishes an exchange platform for the participants.

“Monument Ginger Society Tirana“, will be presented in the final form starting from the 6th of May at Qendra Sociale.

Information about Klara Schilliger & Valelrian Maly http://www.malyschilliger.ch/

This Project is financially supported by: Prohelvetia http://www.prohelvetia.ch/

Advertisements
Posted in Performance, Visual Art | Leave a comment

Hapja e Ekspozitës „MONUMENT GINGER SOCIETY TIRANA“

Tirana Art Lab Prezanton:

Hapja e Ekspozitës
„MONUMENT GINGER SOCIETY TIRANA“

Projekt i realizuar me pjesëmarrjen dhe mbështetjen e:

Klara Schilliger & Valerian Maly, Sead Kazanxhiu, Armando Qoshku, Ernard Dyli, Sembie Gishto, Alketa Ramaj, Nikolin Bujari, Denis Golgota, Ilda Ibro, Myslym Demetja, Darsel Demetja, Matilda Odobashi, Marvina Çela, Ermal Merdani, Abedin Kadhaj, Katiusha Kadhaj, Flavio Qarrt, Sokol Qafleshi, Arber Zaimi, Leart Kola, Stivi Kola, Pezana Rexha, Endri Dani, Ilir Kaso, Adela Demtja, Erilda Selaj, Ema Andrea, Romina Ruda, Rozi Malo, Amos Zaharia, Enio Hajro, Olson Lamaj, Aklervi Kadhaij

Hapja e Ekspoziës: E Premte, 6 Maj 2011,Ora 19:00
Hapur në datat: 6 Maj – 20 Maj 2011, Çdo Ditë, Nga ora 11:00 – 19:00
Vendi: Qendra Sociale, Rr. Hoxha Tahsin, Nr 187/1 (50 metra mbi Optika Roma)

Tirana Art Lab Qendër për Artin Bashkëkohor, prezanton projektin “Monument Ginger Society Tirana” i konceptuar nga Klara Schiller dhe Valerian Maly dy artistët e parë, pjesëmarrës në programin Artistë në Rezidencë. Dy artisët zvicerian që punojnë dhe jetojnë bashkë, kanë konceptuar një projkt të cilin e kanë realizuar bashkë me një grup pjesëmarrësish nga Tirana, gjat muajve Prill dhe Maj.
Projekti “Monument Ginger Society Tirana“, konsiston në ndërtimin e një skulpture monumentale jo hirarkike që si synim kryesorë ka krijimin e një hapësire për debat dhe shkëmbim mendimesh mbi shoqërin, artin, filozofine, politikën etj. Artistët kanë punuar rreth 4 javë për ndërtimin e Skulpturës në formën e Xhenxhefilit.

Me ndërtimin e monumenteve skulpturore në të shumtën e rasteve ndërtohen dhe përforcohen struktura të caktuara hirarkike, qofshin këto monumente të mbëdha të drejtuesve politik ose personaliteteve publike ose monumente arkitektonike të lidhura me fenë.

Me ndërtimin e një rënje gjigande të Xhenxhefilit, si një simbol për jo hirarkiken, projekti kërkon të ironizojë aktin e monumentalizimit. Ky ironizim arrihet duke i dhënë skulpturës jo vetëm një madhësi të egzagjeruar por edhe nga materiali i lirë dhe i thjeshë i perdorur, siç është druri dhe gazetat.

Xhenxhefili është një formë e zgjedhur jo rastësisht nga artistët. Xhenxhefili në fushën e botanikës konsiderohet si një bimë rizomatike e cila rritet nën tokë në një mënyrë të çrregullt dhe pa një strukturë të caktuar. Në filozofi Rizoma është një koncept filozofik i zhvilluar nga Gilles Deleuze dhe Félix Guattari, ku ato marin si shembull Rizomen në këtë rast Xhënxhëfillin, si një metaforë për një model 100 % jo hirarkik.

Monumenti i Xhenxhefilit është ngritur gjat periudhës 4 javore në ambjenete e Qendrës Sociale në Tiranë. Artistët kanë qënë gjatë këtyrë ditëve prezent dhe persona të ndyshëm duke përfshirë; studentë të akademisë së artevë si dhe univeriteteve të tjera, profesorë te akademisë, njerëz të thjeshtë, aktivistë nga shoqëria civile dhe aktiviste nga Qendra Siciale dhe Gazeta Gazeta etj, janë bërë pjesë e grupit që ka realizuar skulpturën.

Qendra Sociale si vend për krijimin e këtij grupi shoqëror jo hirarkik që ralizoi skulpturën jo hirarkikë, është vendi I përshtatshëmn pasi kjo Qendër është ideuar pikërisht me qëllimin e krijimit të një territori për takime, shkëmbim, debat e si hapsire për shfaqjen e menidevë dhe angazhimeve kulturore, politike, shoqërore etj.

Monumenti jo Hirarkik i Xhenxhefilit do të paraqitet në formen e tij përfundimtare dhe do jete i ekspozuar për dy jave në ambjentet e Qendrës Sociale.

Informacione për Klara Schilliger dhe Valelrian Maly http://www.malyschilliger.ch/

Ky Projekt është i mbështëtur nga Prohelvetia http://www.prohelvetia.ch/

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Presentation of Artist in Residency Project „MONUMENT GINGER SOCIETY TIRANA“

„MONUMENT GINGER SOCIETY TIRANA“
Workshop + Discussion Platform + Exhibition

Place: Qendra Sociale, Street Hoxha Tahsin,Nr 187/1,(50 meters after Optika Roma)
Date: Suterday, 16 April 2011
At 7 p.m: Presentation of the project from Klara Schilliger and Valerian Maly Artist in Residency
At 8.30 p.m: Open dinner for all the guests with ginger prepared food, as a ritual for the foundation of the Ginger Society that will build the Sculpture
From 9.30 p.m: Qendra Sociale Party and Bar

We invite all the interested persons in this project to be present at the Project Presentation where they can get more detailed information.
The Ginger Sculpture will be build in the promises of Qendra Sociale, where the artists and the other participants will me present from Monday to Friday.
„MONUMENT GINGER SOCIETY TIRANA“ is conceived as a participative project, so we invite everyone who might be interested to contribute in building the sculpture, to visit Qendrën Sociale everyday from 11 a.m to 7 p.m. The building process is a reason to bring people together and to crate space for discussion and exchange between the participants.

Tirana Art Lab Centre for Contemporary Art, in the agenda of the Artist in Residency Program has invited two artist that will develop and present their project during April and May in Tirana. Klara Schilliger and Valerian Maly are performance artists that live, work and perform together as a couple.
The project that they will develop during their residency in Tirana is the “MONUMENT GINGERSOCIETY TIRANA“, a non-hierarchal sculpture. The project is aiming the creation of a discussion and exchange space, for topic related to society, philosophy, art, politics ect. In collaboration with a group of participants from different fields and social groups a huge sculpture in the form of Ginger with cheap wood and newspaper material will be build.
Ginger as a structure for the sculpture is not a coincidental choice for the artists. In the field of botanic, Ginger is knows as a rhizome plant that grows under the earth in a non-structured way. In philosophy Rhizome is a philosophical concept developed by Gilles Deleuze and Félix Guattari, where they take as an example the botanic rhizome in this case the Ginger as a metaphor for a 100% non-hierarchical model.

The building process of the sculpture will take place from the 18th of April until 5th of May.
“MONUMENT GINGERSOCIETY TIRANA“, will be presented in the final form starting from the 6th of May at Qendra Sociale.

This Project is financially supported by Prohelvetia http://www.prohelvetia.ch/

Information about Klara Schilliger and Valelrian Maly
http://www.malyschilliger.ch/

Posted in Performance, Visual Art | Leave a comment

Prezantimi i Projektit te Artisteve ne Rezidence „MONUMENT GINGER SOCIETY TIRANA“

„MONUMENT GINGER SOCIETY TIRANA“
Workshop + Platformë Debati + Ekspozitë

Vendi: Qendra Sociale, Rruga Hoxha Tahsin Nr 187/1, (50 metra mbi Optika Roma)
Datë: 16 Prill 2011
Ora 19:00: Prezantim i Projektit të artistëve në rezidencë Klara Schilliger dhe Valerian Maly
Ora 20:30: Darkë me të gjith pjesëmarrësit me ushqim i përgatitur me Xhenxhefil, si ritual i formimit të Grupit dhe Shoqëris së Xhenxhefilit që do të marrë pjese në ndërtimin e Projektit
Nga Ora 21:30: Qendra Sociale Party dhe Muzik

Ftojmë të gjith të interesuarit të jenë prezent në këtë prezantim për tu inormuar më shumë për projektin.
Puna Skulpturore do të ndërtohet në ambjentet e Qendrës Sociale ku Artistët do të jenë prezent çdo ditë nga e Hëna deri në të Premten bashkë me pjesëmarrës të tjerë.

Të gjithë ato që duan të kontribuojnë në projekt:
„MONUMENT GINGER SOCIETY TIRANA“, ështe konceptuar si një project particpativ, ndaj ftojmë të gjithë ato që duan të kontribuijnë në ndërtimin e saj, të na vizitojnë në Qendrën Sociale çdo ditë nga ora 11:00 deri në orën 19:00. Procesi i ndërtimit të skulpturës ka për qëllim krijimin e një hapësirë për debat dhe shkëmbim midis pjesëmarrësve.

Tirana Art Lab Qendër për Artin Bashkëkohor, në kuadrin e Rezidencës Artistike ka ftuar dy artistët e parë që do të zhvillojnë një projek artistik gjat muajit Prille dhe Maj në Tiranë. Klara Schilliger dhe Valerian Maly janë një çift artistësh Zvicerian që jetojë dhe punojnë bashkë në fushën e artit perfomativ.
Projekti që ato do të realizojnë gjat kohë së rezidencës në Tiranë është „MONUMENT GINGERSOCIETY TIRANA“, që ka për qëllim krijimin e një
skulpture monumentale jo hirarkike. Ky projekt ka si synim kryesorë krijimin e një hapësire për debat dhe shkëmbim mendimesh mbi shoqërin, artin, filozofine, politikën etj. Në bashkëpunim me një grup pjesëmarrësish nga fusha dhe shtresa të ndryshmë të shoqërisë do të ndërtohet një Skulpturë në formën e Xhenxhefilit, me një dimensiot tejet të zmadhuar, duke përdorur një miks materialesh të lira prej druri e gazetash.
Xhenxhefili është një formë e zgjedhur jo rastësisht nga artistët. Xhenxhefili në fushën e botanikës konsiderohet si një bimë rizomatike e cila rritet nën tokë në një mënyrë të crregullt dhe pa një strukturë të caktuar. Në filozofi Rizoma është një koncept filozofik i zhvilluar nga Gilles Deleuze dhe Félix Guattari, ku ato marin si shembull Rizomen në këtë rast Xhënxhëfillin, si një metaforë për një model 100 % jo hirarkik.

Procesi i ndërtimit të Skulpturës do të zgjasi nga data 18 Prill deri në datë 5 Maj.
Puna do të jetë e ekspozuar në formën përfundimtare duke filluar nga datë 6 Maj 2011 në ambjentet e Qendra Sociale.

Ky Projekt është i mbështëtur nga Prohelvetia http://www.prohelvetia.ch/

Informacione për Klara Schilliger dhe Valelrian Maly
http://www.malyschilliger.ch/

Posted in Performance, Visual Art | Leave a comment

„Who is afraid of the Big, Bad Crisis?“ Workshop + Presentation in Skopje

The first-film making workshop with title “Who is afraid of the big bad crises?” started on the 30th of March in Skopje.

Since the opening for the call in mid February, young film makers from Europe and beyond had the possibility to apply and become part of this project. From all the applicants 12 people were selected and invited to Skopje for the first workshop taking place from 30th March until 6th of April.

We are happy to invite you on the 5th of April, 8 pm, in Gallery 7 in Skopje, to the presentation of the short movies- the results of the 6 days workshop „Who is afraid of the Big, Bad Crisis?“

The workshop results are a collective co-production that took place from 30th of March to 5th of April 2011 in Skopje. The workshop was attended by international selection of artists and film-makers. The workshop facilitators were Effi and Amir.

The workshop in Skopje is part of a bigger project entitled „Who is afraid of the Big, Bad Crisis?“ that is consisted of 3 workshops that will take place in Skopje, Tirana and Athens. The aim of the workshops was to point out and work on the problem of the ‘crisis’ by developing short films. The theme will be apporached by different aspects: political, economic, personal, etc. Collective film productions will be shown on the public events after the end of each workshop, as well as on the 2nd edition of the „Balkans Beyond Borders“ Film Festival in Athens, June 2011.

The workshop participants in Skopje are: Oriana Kamberi, Ilir Kaso, Masha Drndic, Darko Iliev, Panche Prendzov, Irina Nikolovska, Emir Al-Kafagi, Nickolas K. Varveris, Alexandros Vyzikidis, Brindusa Ioana Nastasa, Francesco Conte.

Bio Effi and Amir:

Amir Borenstein (b. 1969, Haifa) and Effi Weiss (b.1971, Ramat-Gan)
started working and living together in 1998. Living in Brussels. They graduated in 1999 at the Bezazel Academy of Fine Arts in Jerusalem, and in 2002 continued with their education at the Sandberg Instituut in Amsterdam. They are active in video making and giving various video workshops to different target groups.

The project is organized and conceptualized in partnership between Tirana Art Lab Centre for Contemporary Art from Tirana, Line I+M from Skopje and Balkans Beyond Borders from Athens.

The workshop in Skopje is organized from Line I+M and ACT Compressor.
The project is financially supported by the European Cultural Foundation.Posted in Film | Leave a comment

Film-making Workshops “Who is afraid of the Big Bad Crises?”

Are you young, creative, curious, willing to meet new people and visit new places? Are you interested in expressing your ideas through innovative film making techniques?


 

 

 

We are looking for you.

Apply now to one of our 3 film-making workshops and you will understand how to overcome your own limits and support others in overcoming theirs. The workshops will aim to address the topical issue of ‘crisis’ by developing 3 films all starting from the same moment of crisis and structured around the same ‘anchor moments’.

During the workshops the selected young filmmakers will have the opportunity to meet and get to know each other, as well as exchange ideas about cinematography and the role of cinema, in the Balkan region.

The main purpose of the workshops is to give participants time to envision and create short films addressing the subject of ‘crisis’, seen from different perspectives: economical, political, personal crises, etc.

The moderators and trainers of the workshops will be the artists and filmmakers Effi & Amir: www.effiandamir.net

Each workshop will aim to produce a collective short film, challenging traditional film-making methods and instead of a linear creative process – writing, filming, editing – a new creative process will be developed and the three film-making stages intertwined (editing will take place throughout the process and not only at the end, writing will develop and emerge during filming etc), making the relations between writing, filming and editing much more dynamic.

The collective short films will, of course, be co-productions created by teams of participants of different nationalities and will be shown in a public screening after each workshop, as well as during the 2nd edition of “Balkans beyond Borders” Film Festival, which will take place in Athens in June 2011.

The workshops and festival should act as a meeting platform for young filmmakers from the region, workshop directors, organisers and institutions and offer participants opportunities for other future collaborations.

Schedule and deadline for applications

Skopje Workshop Dates: 30 March – 6 April 2011 – Application deadline: 15th of March 2011
Tirana Workshop Dates: 6 May – 13 May 2011 – Application Deadline: 1st of April 2011
Athens Workshop Dates: 15 June – 22 June 2011– Application deadline: 1st of May 2011

Application form pleas click here

One common application form is available for all three workshops.

In the application form, applicants have the possibility to choose the workshop in which they would like to participate.

Participants are asked to submit their C.V (including a description of technical skills), a short motivation, and a short description of their expectations.

Profile of participants:

– Film-makers (professional or amateur) from Albania, FYR of Macedonia, Greece and other European countries;
– Under 30 years old;
– With an interest in and previous experience with film-making;
– Education in film-making is an asset, but is not compulsory (amateur film-makers are also encouraged to apply);
– Different technical profiles are encouraged to apply: screenwriters, directors, producers, camera operators, video artists, etc
– Engaged, motivated people who appreciate group work and a productive exchange of ideas;
– A good knowledge of English is required;
– A vivid interest in the Balkans region is a must.

What we offer:

The opportunity to improve your film-making skills by participating in the creation of a collaborative short film as well as the opportunity to meet like-minded youth from the region;
Basic working materials and equipment are offered by us and participation costs are covered (cheap travel and accommodation)

Workshops’ agenda:

Days 1 – Workshop’s presentation by the workshop’s facilitators. Introduction of workshop’s theme and working method, round table discussion, exercise, initial brainstorming.
Day 2 – Brain storming, viewing of relevant inspirational sources, inspirational scouting in the hosting city. Production of the first scene.
Days 3-7 – Production: alternation of writing, filming, editing, while advancing in the film’s plot. Each days will open with a group meeting viewing the existing material and discussion regarding the following scenes.
Day 7 – finalizing and screening.

Organisers

This project is organised by Tirana Art Lab and two organisations from the Balkan region; Balkans Beyond Borders, based in Athens, Greece www.balkansbeyondborders.eu and Line Initiative and Movement from Skopje, the Former Yugoslav Republic of Macedonia www.l-i-n-e.org.

This project is financially supported by the European Cultural Foundation www.eurocult.org in theframework of the Balkan Incentive Fund for Culture (BIFC) funding program.

Posted in Film | Leave a comment

Exhibition “ALBANIA – GERMANY: A PHOTOGRAPHIC JOURNEY” in Tirana

Tirana Art Lab – Qendër për Artin Bashkëkohor ,
ka kënaqësinë t`ju ftojë në hapjen e ekspozitës:

“SHQIPËRI – GJERMANI: NJË UDHËTIM FOTOGRAFIK”
Një cikël fotografik nga pesë artistë Shqiptarë dhe Gjerman

Hapja: E premte, 8 Tetor 2010, ora 18.00
Hapur në datat: 8 Tetor – 28 Tetor 2010
nga e Hëna në të Premte
ora 10:00 deri në 19:00

Adresa: Qendra Multifunksionale TEN
Rruga: Myslym Shyri tek Ish Kinema Dajti

________________________________________

Shqipëria – 20 vjet pas rënies së komunizmit nga këndvështrimi gjerman
Gjermania – 20 vjet pas ribashkimit të Gjermanisë nga këndvështrimi shqiptar

Fotografi gjerman Heinrich Völkel, që nga viti 2005 ka vizituar rregullisht Shqipërinë. Në projektin fotografik “Tirana – Mon Amour“, me fokus tek Portreti dhe Fotoreportazhi, ai përpiqet të dokumentojë përshtypjet e tij mbi Shqipërinë dhe njerëzit gjatë proceseve të shpejta transformuese në vend. Fotografitë e tij janë shumë të thjeshta, me një kompozim formal, që arrijnë të krijojnë një situatë impozante, duke paraqitur në mënyrë realiste shoqërinë shqiptare post-komuniste 20 vjet pas rënies së regjimit komunist.

Katër fotografë dhe artistë shqiptar kanë vizituar Gjermaninë në vitin 2010. Gjatë qëndrimit të tyre në Gjermani ata kanë vizituar vende dhe takuar njerëz të ndryshëm, duke pasur si qëllim zbulimin të vendeve interesante të cilat ringjallin historinë, duke i paraqitur publikut shqiptar Gjermaninë 20 vjet pas ri-bashkimit.

Ekspozita organizohet nga Tirana Art Lab – Qendër për Artin Bashkëkohor në kuadër të aktiviteteve të Tetorit Gjerman, me mbështetjen e Ambasadës Gjermane në Tiranë dhe Fondacionit të Kulturës Evropiane. Në Gusht ekspozita është prezantuar para publikun të qytetit të Pogradecit, në Galerinë e Arteve të Pogradecit.

Artistët pjesëmarrës:

Bevis FUSHA
Arvenol HASA
Ledia KOSTANDINI
Alketa RAMAJ
Heinrich VÖLKEL

Jeni të mirëpritur!
Website: https://tiranaartlab.wordpress.com/

—————————————————————

Tirana Art Lab – Centre for Contemporary Art
has pleasure to invite you to the launching of the exhibition:

“ALBANIA – GERMANY: A PHOTOGRAPHIC JOURNEY”
A series of photography from five Albanian and German artists

Opening:
Friday, 8 October 2010, at 6 p.m.
Opening dates: 8 October – 28 October 2010
Opened Monday to Friday
10.00 am to 7 pm

Address: Multifuntional Centre TEN
Myslym Shyri Street
At the former Dajti Cinema

________________________________________

Albania – 20 years after the fall of communisms from a German perspective
Germany – 20 years after the reunification from an Albanian perspective

The German photographer Heinrich Völkel, visits Albania regularly since 2005. In his photography project “Tirana – Mon Amour“ he is mainly focused on Portraits and Fotoreportage Photography, by trying to document the impressions of the country and its people during the incredible fast going transformation processes in Albania.
His pictures are very simple, with a very formal composition, making possible the creation of an imposing situation and realistically showing the post-communist society 20 years after the fall of the regime in Albania.

Four Albanian photographers and artists visited Germany in 2010. During their stay in Germany they visited different places and met with different people aiming at discovering places and revive history – bringing to the Albanian public a view of Germany 20 years after the unification.

This exhibition is organized by Tirana Art Lab – Contemporary Art Centre in the framework of the German October with the support of the German Embassy in Tirana and the European Culture Foundation. In August 2010 the project was presented to the public in Pogradec at the Art Gallery in Pogradec.

Participating artists:

Bevis FUSHA
Arvenol HASA
Ledia KOSTANDINI
Alketa RAMAJ
Heinrich VÖLKEL

You are most welcomed!
Website: https://tiranaartlab.wordpress.com/

Posted in Photography, Visual Art | Leave a comment